Hàng khủng long, IC xe điện Votol 260, tản nhiệt nước 😋