Độ chế ghi đông xe Yadea S3, S3 Pro

Mẫu Xe điện S3 Pro nguyên bản có thiết kế ghi đông ngang, khiến người dùng cảm thấy mỏi tay đi di chuyển đường trường. Vì vậy dân chơi xe đã độ chế thay bằng mẫu ghi đông trần, linh hoạt và thuận tiện hơn, ngòai ra cũng tạo nét hầm hố mạnh mẽ cho xe.