Độ xe điện Yadea G5 lite

Tổng chi phí gần 100tr

Xe điện Yadea G5 lite độ full bài

_ Mâm trước 
_ Phuộc trước Profender
_ Heo Hel trước / sau 
_ Ghi đông JCGK
_ Gắp sau JCGK 
_ Màn hình mào 
_ Pin
_ Động cơ 3000


Gắp sau JCGK, động cơ QS Motor 3000w

Phuộc trước Profender

Heo Hel sau

Heo Hel trước

Ghi đông JCGK, màn hình màu

(Nguồn fb Hoàng Minh)