Trãi nghiệm xe điện Yadea Buye sau 31.606km- Thay vỏ sau : 450K
- Thay cặp bạc đạn sau : 150K
- Thay cặp má phanh sau : 77K
- Thắng dầu bị vỡ kính do phai mòn theo thời gian xử lý bằng keo AB : 50K
- Thay Bạc đạn trước : 90K
- Tiền điện sạc xe : 1.316K

Tổng chi phí bão dưỡng sau 3 năm : 2.133K
Nếu mình đi xe xăng thì tốn khoảng : 19.753K

(Nguồn fb : Trek Buon Ma Thuot)