Vận chuyển bằng xe điện sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí