Xe điện tự chế, Atila lên Zoomer điện


Hoàn thành xong hết rồi Ae ơi! Atila lên zoomer điện!


Sườn bao cứng chắc! Tốc độ normal 100++, sport chưa dám kéo luôn!

Hai thắng đĩa trước sau an toàn tuyệt đối, bóp thắng có chức năng thắng điện hổ trợ!
Gấp nhôm mua sẳn cho dc QS.

4 số 3 tiến, 1 lùi, đồng hồ voltol báo tốc độ, pin, nhiệt độ, odo,trip...

Pin 76v 31Ah, quản lý qua điện thoại bằng blutool cho quảng đường 100km/ lần xạc!

Số lùi, crul control ( giữa ga đỡ mỏi tay)

Ic voltol 100s, dag cho xã 63A

Động cơ QS 3k.

Đèn trước led moto cafe racer. 

Bộ cùm công tắc phong cách moto cafe racer.(st.)