Xe điện Yadea G5 lite lên pin 60Ah, khiển độ mở tốc và số lùi.(Nguồn fb Lê Trung Nghĩa)