Xe điện Yadea S3 lên bộ binh của S3 pro


Xe điện Yadea S3 dùng bình điện của Yadea S3 pro cho quãng đường đi xa hơn
Đáp ứng nhu cầu di chuyển thông thường, bình ác quy vẫn là sự lựa chọn tốt