Khắc phục sự cố động cơ xe máy điện Yadea Ulike 2.0


Tháo động cơ, tiến hành bảo trì cho xe điện

Kiểm tra bình ác quy xe điện

Vệ sinh bảo dưỡng động cơ

Hàn các vết nứt bể bộ nhựa xe

Vệ sinh nam châm động cơ xe điện

Lõi đồng động cơ xe điện


Hệ thống dây điện xe Yadea Ulike 2.0

Thay thế động cơ xe điện Yadea Ulike 2.0