Pháp sư Việt Nam thiết kế mẫu xe điện Hư Vô 01


Kết hợp thiết kế tân kỳ của mẫu xe điện BMW CE04 với tính thực tế của các mẫu xe phổ thông hãng Yadea, pháp sư Việt Nam đã cho ra mẫu Hư Vô 01, thiết kế bởi Dzũ dzó 😋

Mẫu xe điện BMW CE04