Thay động cơ xe điện xmen tận nơi


Thay động cơ cho xe điện Xmen


Anh em đội cấp cứu xe điện 24/7

Lắp đặt IC mới Votol 80s

Tách vỏ ra khỏi động cơ cũ


Thay thế 1 động cơ mới, công suất cao hơn động cơ cũ đã bị cháy

Động cơ mới 60v 1200w

Lắp vỏ vô động cơ mới

Chỉnh thông số IC Votol 80s phù hợp với động cơ mới 1200w

Tiến hành lắp bánh vô gắp xe Xmen

Động cơ mới đang được tiến hành lắp đặt

IC Votol 80s mới lắp đặt để phù hợp với động cơ