Tổng hợp các loại IC, động cơ, gắp, phanh dĩa... Đồ chơi cho xe điện


IC Điều tốc cho xe điện

Khiển Votol điều tốc xe điện

Gắp 3 ống xe điện

Gắp xe điện

Gắp ống độ chế cho xe điện

Dĩa phanh, heo dầu, tay thắng bình dầu cho xe điện

Chắn bùn sau xe xmen

IC Điều tốc đa năng

Khiển độ điều tốc xe điện

Các loại vành, động cơ cho xe điện

IC xe điện thương hiệu APT

Khiển điều tốc xe điện thương hiệu APT

IC APT