Xe điện Yadea Odora pro bản độ cực chất

Cốp xe không thể chứa được tất cả nhưng chứa được những thứ bạn cần 😆
 Pin 84v
 Khiển Fardriver nd84680
 Động cơ QSWP 4500(Nguồn fb Nguyễn Hữu Khang)