Xe máy điện hãng Yadea mã Yadea VoltGuard VFV V002 chính thức có mặt tại các đại lý ở Việt Nam

Yadea VoltGuard VFV V002 màu trắng

Yadea VoltGuard VFV V002 màu trắng


Yadea VoltGuard VFV V002 màu đen nhámYadea VoltGuard VFV V002 màu đen nhám

Lắp bình ác quy cho xe điện Yadea VoltGuard VFV V002 màu trắng

Yadea VoltGuard VFV V002 màu đỏ


Yadea VoltGuard VFV V002 màu đỏ

Yadea VoltGuard VFV V002 màu trắng

Lắp bình ác quy cho xe điện Yadea VoltGuard VFV V002 màu trắng

Lắp bình ác quy cho xe điện Yadea VoltGuard VFV V002 màu đen nhám