Đội xe Xanh SM bike chuẩn bị chiếm thị phần vận chuyển, cái kết cho các đối thủ