So sánh độ chính xác đồng hồ odo của xe máy điện Aima và Yadea


Một đồng hồ odo xe máy điện

Một phóng sự so sánh độ chính xác của đồng hồ odo giữa xe điện hãng Aima và xe điện hãng Yadea như sau
Kết luận cho thấy, các đồng hồ odo trên các xe máy điện thường chỉ đúng 80%. Cho nên người tiêu dùng chỉ nên tính quãng đường đi dựa trên 80% chỉ số của các đồng hồ odo xe máy điện.