Vinfast chơi lớn, xắp ra mắt dòng PKL điện, tương đương xe xăng 250cc


Đây có thể là mới mẻ đối với người tiêu dùng phổ thông, nhưng nó là thông thường với dân chơi chuyên độ chế xe điện hiện nay.