Vòng luẩn quẩn của các đại lý và hãng xe điệnNhững mẫu xe điện cũ, sau khi hãng đổ buôn cho các đại lý ôm cả mớ thì hãng cho ra lò mẫu mới, mẫu mới tân tiến hiện đại nhưng ko chênh lệch bao nhiêu. Hãng lại đổ buôn, và lần này chắc chắn là các đại lý mới sẽ ôm cả mớ... Và cái vòng luẩn quẩn nó cứ tiếp tục, cho tới khi hãng dẹp nghĩ.