Yadea có chiếm lĩnh được thị trường xe máy điện Việt Nam không?

Ác quy Yadea mắc gấp đôi ác quy khác, xe Yadea ko rẻ ko mắc nhưng rất đẹp mã. Và nếu biết mua hàng lướt, thì cả ác quy và xe chỉ còn nữa tiền.


Bằng cách này hay cách khác, Yadea đang chiếm lĩnh thị trường rất rõ nét. Và điều quan trọng là, cái cộng đồng truyền thông online của Yadea hoạt động rất mạnh mẽ. 😋