Chiếc xe huyền thoại, thủy tổ của các loại xe đạp điện Việt NamGiant momentum m133 là mẫu xe Đài Loan sản xuất, độ bền và chất lượng vượt trội. Nó đã trở thành khuôn mẫu kinh điển cho các loại xe người ta hay gọi là "bò điên 133" sau này.