Khiển Votol 50sp đã nâng cấp 80s


Votol 50sp đã nâng cấp 80s
Giúp động cơ 350w-2000w lên 65-80kmh
4-7 bình / 48-100v đều sài đc