Cách chữa cháy pin xe điện

Cách chữa cháy pin xe điện, đồ bảo hộ, cát ướt hoặc bình xịt chuyên dụng