Sản lượng xe Tesla trong 10 tháng đầu năm 2023 tại Trung Quốc.

 


Dữ liệu từ Hiệp hội Xe khách Trung Quốc cho thấy hôm nay 03/11/2023, Siêu Nhà máy của Tesla ở Thượng Hải (Shanghai Gigafactory) đã giao 72.115 chiếc xe điện trong tháng 10/2023, nâng tổng số lượng giao hàng trong 10 tháng đầu năm 2023 lên 771.000 chiếc, vượt qua tổng số của năm 2022.